Resultater skabes af mennesker
– Vi hjælper med balancen

 

“Vi hjælper med at fjerne problemer og realisere ønsker,
for ingen ved, hvad man formår, før man har forsøgt”

Hvad er Kompetencehuset Syd

Vi tager altid udgangspunkt i borgerens nuværende situation samt kommunens ønsker til vores arbejde med den enkelte borger og de sygemeldte. Dette arbejde skal afklare deres arbejdsevner, så de hurtigst muligt og bedst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet eller få en praktikplads.

Derudover fungerer vi også som udslusnings- og udskrivningsmentorer for mennesker fra psykiatriske afdelinger eller for dem, der er blevet løsladt fra fængslet. Det er utrolig vigtigt, at de får denne hjælp og støtte, da vores erfaring viser, at dette forløb giver de bedste resultater.

Hvem er vi?

Hvad gør vi?

Hvordan arbejder vi?

Kompetencehuset Syd

Det vigtigste i livet er at søge det, man har brug for, og undgå alt det, der er skadeligt og kan give anledning til negative tanker og følelser.

© 2023 Toft Multimediedesign